Zeche Hugo

English version below.

Het Duitse Roergebied gold jarenlang als één van Europa's grootste kolenindustriën. Door de economische crisis in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn veel mijnen gesloten. Ook de stad Gelsenkirchen was ooit een grote mijnmetropool. Nu is er geen enkele mijn meer open.

De laatste mijn die zijn deuren daar sloot was Zeche Hugo, op 28 april 2000 verlieren de mijnwerkers voor het laatst de poort en telde de stad ineens drieduizend nieuwe werklozen. In de afgelopen jaren zijn van dit immense complex vrijwel alle gebouwen gesloopt. Alleen één van de schachttorens staat nog overeind, deze heeft nu een museale status, en het gebouwencomplex met de kantoren, administratie en kleedruimtes. Dit laatse complex bevind zich in een zeer vervallen staat. Met name de kleedruimte is zeer bijzonder om te zien. Honderden stalen manden hangen met ijzeren kettingen hoog aan het plafond. Hierin borgen de mijnwerkers hun schoenen, kleding en persoonlijke eigendommen op tijdens hun dienst zodat die veilig waren tegen diefstal. Met een ketting hesen de arbeiders hun mand op, metershoog aan het dak. Iedere arbeider had z'n eigen genummerde ketting met mand.

Heden ten dage hangt deze immense hal nog steeds vol met honderden van dit soort manden. Dit is een zeer overweldigend iets om te zien en om rond te lopen, alsof het uit een soort horrorfilm komt; al die kettingen en kooien geven het een wat sinistere sfeer.

For many years The German Ruhr area was one of Europe's largest coal industries. The economic crisis in the 1970's and 1980's caused that many mines closed their doors. The city of Gelsenkirchen once was a major mine metropole. Nowadays not a single mine is open anymore.

The last mine that closed its doors over there was Zeche Hugo, on April 28 2000 the miners left the gate for the last time and the city suddenly had three thousand new unemployed. In recent years, this vast complex got demolished almost entirely. Only one of the shaft towers is still standing, it now is a museum, and the building complex with offices, administration and changing rooms. This last complex is decayed quite a lot. Most of all the dressingroom is very special to see. Hundreds of steel baskets with metal chains hanging high at the ceiling. In these baskets the miners put their shoes, clothing and personal belongings during their shift so that they were safe against theft. The workers lifted their basket with a chain, high up in the roof. Each worker had his own numbered chain with basket.

Today this immense hall is still filled with hundreds of such baskets. This is very overwhelming to see and to walk around in, it's like a sort of surreal horror movie set, all the chains and cages giving it a somewhat sinister atmosphere.


 
Copyright © 2024 Hidden Places.nl / Jochem Veenstra