St. Jozefsheim/Kent School

English version below.

Na vier jaar bouwen werd het klooster St. Jozefsheim in 1913 in gebruikgenomen door de broeders van Fransiscus. Het bestond uit een kapel, kantoor, school en twee andere gebouwen. In het klooster leefde ongeveer 600 mensen waarvan de meeste mentaal en psychisch ziek waren. Door de opkomst en druk van de nazi’s vertrokken de broeders van Fransiscus op 23 mei 1937 uit het klooster.

Door een nieuwe wet in 1939, die inhield dat elke onbekwame nieuwgeborene geregistreerd moest worden, werd het klooster een speciaal kindertehuis en kreeg het de naam "Kinderfachabteilung Waldniel". In werkelijkheid werd het een centrum voor diegenen die niet welkom waren in Nazi-Duitsland. Toen op 1 oktober 1939 Adolf Hitler de volledige macht kreeg over Duitsland werd het tehuis dan ook een euthanasiecentrum dat moest leiden tot de uiteindelijke oplossing.
De eerst leidende arts in het centrum was Georg Renno maar hij werd al snel overgeplaatst naar de Hartheim instituut. Uiteindelijk werd hij na de oorlog verantwoordelijk gesteld voor het doden van 28.000 mensen. Zijn vervanger in Hostert was Hermann Wesse.
In Hostert zijn tussen de periode 1939 en 1943 512 mensen gestorven waaronder 128 kinderen. Bij zeker 30 kinderen staat vast dat ze via een overdosis aan luminal in het euthanasie programma zijn vermoord.

In 1952 zijn de gebouwen teruggegeven aan de Fransiscus Orde die het in 1955 aan het Engelse leger verkochten. Tot 1963 gebruikte de Engelsen het als een militair ziekenhuis. Daarna werd het omgebouwd tot een school genaamd Kent School. Uiteindelijk zaten er 1400 kinderen op school waarvan 270 op het internaat, de rest werd per bus naar school gebracht. Elke dag reden er dan ook 50 bussen naar de school en was er zelfs een speciaal busstation op de locatie gebouwd.
In 1992 is de school gesloten, sindsdien staat het leeg en is het te koop.

After four years of building the monastery was opened in 1913 in St. Jozefsheim used by the brothers of Fransiscus. It consisted of a chapel, office, school and two other buildings. About 600 people were living n the monastery, most of them were mentally and psychologically ill. The rise and pressure from the Nazis made the Fransiscans leave the monastery on May 23, 1937.

A new law in 1939, which meant that any incompetent newborn had to be registered,made that the monastery became a special childrens accomodation and got the name "Kinderfachabteilung Waldniel". In reality it became a center for those who were not welcome in Nazi Germany. When on October 1, 1939 Adolf Hitler gained full power over Germany the monastery was converted in an euthanasia center leading to the final solution.
The first leading physician in the center was Georg Renno but he was soon transferred to the Hartheim Institute. Eventually after the war he was responsible for killing 28,000 people there. His replacement in Hostert was Hermann Wesse.
In the period between 1939 and 1943 512 people died in Hostert, including 128 children. From at least 30 children it's certain that theywere killed by receiving an overdose of luminal in the euthanasia program.

In 1952, the buildings returned to the Fransiscus Order. They sold it in 1955 to the English army. Until 1963 the British used it as a military hospital. Then it was converted into a school called Kent School. Eventually there were 1400 children in school, 270 attended the boarding school, the rest were brought to school by bus. Each day up to 50 buses drove to the school and there was even a bus station built on the site.
In 1992, the school was closed, since it's empty and for sale.


 
Copyright © 2024 Hidden Places.nl / Jochem Veenstra